Tanácsadás vagy önfejlődés?

astrology 011Tanácsadás vagy önfejlődés?

Korunk emberét gyakran kínozzák pszichés problémák. Gyötrődik, bizonytalan, jó irányba tart-e. Rosszabb esetben egész életét háborgó lélekkel éli le.

Ma már egyre többen keresnek valamilyen küls? segítséget ezek feldolgozásához.

   Véleményem szerint igen sok jó módszer áll ma a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megismerjük személyiségünk, lelkünk-szellemünk tudatos és tudatalatti mozgatórugóit. Hitünk és befogadó képességünk szab csak határt annak, hogy a módszerek közül melyiket vesszük igénybe, hogy közelebb jussunk lényünk igazi valójához.  Ma azt gondolom, hogy bármelyik módszer jó és hatásos, csak el kell kezdenünk végre az önmegismerés és önm?velés halálig tartó folyamatát.

Sokan azt hiszik, hogy másokat fognak megismerni, amikor elkezdenek valamilyen személyiség- vagy sorsanalízisen alapuló tudomány elsajátítást. Pedig valójában mindannyian lelkünk legmélyére vezető út első lépéseit tesszük meg ekkor.

Az embert magát a hagyma héja szerint először a külső, gyorsan felismerhető és másoktól elkülöníthető viselkedés és személyiségelemek, tipológiák segítségével közelítjük meg. Így   értjük meg, különítjük el magunkat másoktól. Mikor már nem elégszünk meg a következmények felismerésével, akkor fordulunk a mélylélektani módszerek felé. A pszichológia történetében számos nagy gondolkodó alkotott ragyogó elméleteket, melyek egészének ismerete és ötvözése ad lehetőséget a továbbgondolkozásra, új módszerek kialakítására a - mélylélektan területén.

Így alakult ki a Hellinger-féle családfelállítás módszere is, mely ugyan Bert Hellinger nevéhez fűződik, ő ismerte fel ilyen összefüggésben a „morfogenetikus mező” működését, de mint többször hangsúlyozta - nem ő találta fel a módszert, csak felismerte.

Számomra a rezonometria, az asztrológia és a családfelállítás egyaránt ragyogó módszert és lehetőséget ad önmagam megismerésére és fejlesztésére, miközben az így nyert tapasztalatok hozzásegítenek mások önmagukhoz vezetéséhez.

„A pszichoterápiás folyamat leggyengébb és legfontosabb  része a pszichoterapeuta személyisége, és egyben záloga a pszichoterápiás munka sikerének. ……..Jelen korunkban a pszichoterapeuta az az illető, akiben a gyógyító és a tanító egy személyben megjelenhet.”  (Daubner Béla - Kalo Jenő 2005)