Bert Hellinger

Bert Hellinger bemutatása

bert hellingerBert Hellinger 1925-ben született Kölnben. Filozófiai, pedagógiai és teológiai tanulmányok után 1952-ben pappá szentelték. Tizenhat évig katolikus misszionáriusként dolgozott Dél-Afrikában a zulu törzseknél. Ez alatt az id? alatt megfigyelte, hogy milyen nagy jelent?sége és gyógyító ereje van az ?sök tiszteletének a természeti népeknél. 1968-ban hazatért, majd 1971-ben kilépett a rendb?l.
Az 1980-as évek második felében fejlesztette ki a szisztematikus - fenomenologia rendszerterápiát, hétköznapi néven a családfelállítás módszerét, a pszichoanalízis, csoportdinamika, a tranzakció-analízis és különböz? hipnoterápiás eljárások alapján.

Világszerte ismert és sikeres pszichoterapeutaként tartják számon.

Bővebben...

Mágikus hiedelmek

magikus hiedelmekMágikus hiedelemrendszerek és következményeik

A betegséget okozó kölcsönösség igénye mögött egy mágikus hiedelemrendszer fejti ki baljóslatú hatását. Nevezetesen az, hogy megszabadíthatjuk szeretteinket a szenvedéseiktől és a balsorsuktól, ha azokat magunkra vesszük. Pl. a gyermeki lélek gyakran azt mondja halálos beteg anyjának: „Inkább én leszek beteg sem, hogy Te szenvedj.

Bővebben...

A családfelállítás működési mechanizmusa

csalad alulA családfelállítás működési mechanizmusa  

Bert Hellinger a családfelállítás működését egy szellemi mezővel magyarázza, amit Rupert Sheldrake biológus morfogenetikus mezőként írt le. A „morfe” struktúrát, formát jelent, a „genesis” pedig keletkezést.

Sheldrake szerint a mezőnek emlékezete van. Megfigyelése szerint amikor valami újra van lehetősége a mezőnek, ismétli önmagát. Szerinte a természet törvényei állandó ismétlődésekből állnak.

Bővebben...

A betegségek

betegseg 1A betegségek

A betegség hasonlatos a kizárt személyhez. A szellemi mez? akkor rendezett, hogyha mindenki ott van, aki odatartozik. Ha valakit kirekesztenek, az „rendetlenséget” eredményez, ami esetleg betegségként nyilvánul meg. A betegség hasonlatos a kizárt személyhez, - meg akarnak t?le szabadulni, nem szeretnék látni. Így hívja fel a betegség, - ugyanannak az attit?dnek a beindításával a figyelmünket - a kizárt személyre.

Megoldást hoz, ha a betegséget szeretettel vesszük a szívünkbe, helyet adunk neki és így az általa képviselt kizárt személynek is.

 

A betegség, mint vezeklés

Hellinger szerint vannak olyan betegségek is, amik vezeklések. A megbetegedők azt szeretnék elérni, hogy legalább olyan rossz legyen nekik, mint akikkel szemben bűnösnek érzik magukat. Ez azonban öncélú. Az így megbetegedők nem látják a vezeklés közben az áldozatot, csak saját magukra gondolnak. Ehelyett ezt mondhatják magukban az áldozatnak: „A lelkemben helyet adok neked. Soha nem tudok megszabadulni ettől a bűntől. Ebből a tettemből erőt merítve, a Te szenvedésed emlékéül csinálok valami különlegeset.” Így a bűnön keresztül nőhet a szeretet. Az ilyen betegség tehát akkor tud meggyógyulni, ha a bűnös - a betegség helyett, amivel magát büntetné, - tesz valami különlegeset az életében, az áldozat tiszteletére.

Lehet betegség oka a „megszakított mozgás” is, amely valaha az édesanya irányába történt. Megszakított mozgásnak számít pl.: gyermek koraszületése, majd inkubátorozása, császármetszéssel való születése, az anya vagy a gyermek kórházba kerülése, stb. Az elszakítottság miatti fájdalom erős lenyomatot hagyhat a kisgyereken.

Az a tapasztalat, hogy az ilyen nehézségekkel született gyerekek kapcsolatteremtési képessége és bizalma saját szerethetőségében egyaránt sérül. Az anyával való kapcsolata, az iránta érzett bizalma szintén csorbát szenved. Felnőtt korában nehezen engedi el magát érzelmileg, mentális „falakat” épít maga köré, hogy megvédje magát az újabb csalódástól.

A „megszakított mozgás” a neurózis oka is lehet. Ha a múltban megszakított mozgást - véghez (végig) visszük, az megoldhatja a problémát. A családfelállításon kívül más terápiák kerültek kidolgozásra ennek a traumának a csökkentése érdekében. Ilyen például az ölelő, leszorító terápia is, mely megadja a gyermeknek a korábban meg nem kapott biztonságot.

Hellinger megfigyelése szerint a skizofrénia oka több generációval korábbi gyilkosság, ami a skizofrén családjában történt. A gyilkos és az áldozat is a családhoz tartozik, és mindkettőt kizárták a családból, és a két személy egymással sincs kibékülve. A skizofrén leszármazott egyszerre veszi magára a gyilkos és az áldozat képviseletét. Így abban a generációban a többi családtagot megszabadítja a bűnhődéstől. A skizofrénia minden generációban ismétlődik, és ha valamelyik családtag fél a betegségtől, ott egy gyermek veszi magára. A beteg a gyilkost és az áldozatot is nagyon szereti, egyszerre mindkettőt képviseli. Egyes pszichiáterek családjában is volt gyilkosság. Autizmusnál is sok esetben gyilkosság van a családban. Dadogás oka is lehet ilyen. Ahogy a tény napvilágra kerül, már nincs oka, hogy ezek a leszármazottak képviseljék a gyilkos és az áldozat sorsát.

Egy gyermek hiperaktivitása szintén egy hiányzó családtag képviselete. A családfelállítás után ezek a gyermekek megkönnyebbülnek.

A mező tehát úgy kívánja helyreállítani a megzavart rendet, hogy egy következő generációból valakit belekényszerít a kitagadott sorsába mindaddig, amíg a kitagadott vissza nem kapja a helyét.

Hellinger családterapeuta képzés

hellinger 2Hellinger családterapeuta képzés 2016 szeptember 17. 10.00-17.00

A kurzus két éves; az első tanév havi 2 egymást követő napot (szombat, vasárnap), a második tanév havi egy napot (szombat) vesz igénybe. Egy tanév 9 alkalmat foglal magába és a két év alatt két 4 napos tábort. Egy oktatási nap 10-18 óráig tart, 3 óra elméletből és 5 óra gyakorlatból áll. A gyakorlat alatt a hallgatók által hozott témákra állítunk, valamint külsős állításokra is sor kerül. Az első év több elméletet tartalmaz, a második évtől indulnak el az állítás-gyakorlatok oktatói felügyelettel, a hallgatók egymásnak állíthatnak először.

Bővebben...