A rezonometria jelentősége

grafologia 2A rezonometria jelentősége, újdonsága

A rezonometria módszerét többek között azért szeretem, mert élő. A Kocka megalkotása után továbbgondolta rendszerét mely szerint a világot látja, és az évek során a rezonometria elméletét dolgozta ki. A módszer olyan mint ő maga – rugalmas és fejődő. Számomra az éő, fejlődni tudó rendszerek csak az elfogadhatók, a dogmává sűrűsödött régi szavak nem hagynak lehetőséget az újragondolkozásra, csak ha új rendszer alapjaivá válhatnak.A módszer jelentősége számomra az emberközeli használhatóságában rejlik. A személyiség sokszintű megközelítése óriási lehetőséget ad a tanácsadás során.

Újdonsága a mélylélektani megközelítési mód, a munkát megkönnyítő és új összefüggéseket feltáró számítógépes program, és mindazok a pszichológiai módszerek, melyek részévé váltak a rezonometriának.

Természetesen a rezonometria nem csak a számítógép által felrajzolt ábrát elemzi, hanem minden íráselemet és annak funkcióját is vizsgálja. A rezonometria elemzés ezek összességéből áll.